Loading Een ogenblik geduld
De pagina wordt geladen

Onderhoud inplannen of
contract bespreken?


Bel de onderhoudslijn:
+32 465 00 17 20

U kan altijd beroep doen op onze diensten voor het periodieke onderhoud van uw verwarmingsinstallatie. Voor gasinstallaties is dit tweejaarijks, voor stookolie-installaties is dat jaarlijks.
 

Naast het onderhoud dat u zelf kan aanvragen, kan u ook kiezen om een onderhoudscontract voor uw verwarmingsinstallatie af te sluiten.
Als u intekent op een contract, houden wij bij wanneer uw installatie het volgende onderhoud dient te krijgen en contacteren wij u om een afspraak in te plannen. Zo bespaart u niet alleen lettelijke euro's, maar ook heel wat administratieve rompslomp.
Afhankelijk van het type contract, komen daar nog heel wat extra's bij. Onderstaand kan u terugvinden wat in welke formule vervat zit. Uiteraard kan u ook zonder contract beroep doen op onze onderhoudsdiensten!

Wat gebeurt er tijdens elk onderhoud?

 

Elk onderhoud bevat onder andere volgende diensten:
• Opstarten van de installatie, controleren op eventuele gebreken
• Schoonmaken van de brander en de branderonderdelen
• Voor stookolieketels: plaatsen van een nieuwe verstuiver en indien nodig oliefilterelement
• Schoonmaak van de verbrandingskamer en ketelbehuizing
• Bij open toestellen: Reinigen van de schoorsteenaansluitstukken, meten van de schoorsteentrek en controleren op terugslag, desgevallend reinigen van de schoorsteen.
• Bij gesloten toestellen: Controle van de schouwdelen en een dichtheidstest
• Controle van de ventilatieopeningen en luchttoevoeren in de stookplaats
• Montage van de brander met, indien nodig, nieuwe dichtingen
• Controle van alle elektrische aansluitingen
• Controle van de werking van de kamerthermostaat of regeleenheid
• Controle van de veiligheidsventielen
• Op druk brengen van de expansievaten
• Controle en reiniging van de filters
• Controle van de installatiedruk
• Controle van de leidingen in de stookplaats
• Heropstarten van de installatie
• Uitvoeren van rendementsmeting op basis van rookgassen
• Afstellen van de brander op basis van de meetresultaten
• Digitaal aanmaken van de wettelijke attesten en verbrandingsresultaten.
 

Onderhoudscontract Small

 

• Jaarlijks (stookolie) of tweejaarlijks (gas) onderhoud van uw installatie zoals hierboven beschreven.
• Verplaatsingskosten inbegrepen.
• Werkuren en wisselstukken tegen gangbare tarieven bij interventies.
 

Onderhoudscontract Medium


• Jaarlijks (stookolie) of tweejaarlijks (gas) onderhoud van uw installatie zoals hierboven beschreven.
• Toegang tijdens de winterperiode (van 1 oktober tot 31 maart) tot een servicenummer waarop wij 7/7 bereikbaar zijn.
• Verplaatsingskosten inbegrepen.
Eerste werkuur van de eerste interventie van het jaar inbegrepen.
• Overige werkuren en wisselstukken tegen gangbare tarieven bij interventies.

 

Onderhoudscontract Large


• Jaarlijks (stookolie) of tweejaarlijks (gas) onderhoud van uw installatie zoals hierboven beschreven.
• Toegang tijdens de winterperiode (van 1 oktober tot 31 maart) tot een servicenummer waarop wij 7/7 bereikbaar zijn.
• Verplaatsingskosten inbegrepen.
Alle werkuren van de eerste interventie van het jaar inbegrepen.
• Werkuren bij volgende interventies aan gangbare tarieven.
• Wisselstukken aan goedkopere tarieven bij alle interventies.
 

Onderhoudscontract Extra Large

 

Enkel op aanvraag: Contract op maat voor door ons geplaatste installaties.